Zasady publikowania tekstów w kwartalniku „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA” 

 

Osoby chcące publikować swoje doniesienia z badań lub teksty poglądowe powinny zapoznać się z zasadami publikowania tekstów w kwartalniku „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”

 

 

 

Redakcja kwartalnika „Niepełnosprawność i rehabilitacja” uprzejmie informuje, że do publikacji są dopuszczone artykuły spełniające następujące kryteria. Do każdego artykułu dostarczonego do redakcji należy dołączyć:

 

  - Prośbę do redakcji, w której autor zwraca się o wydrukowanie w kwartalniku 
    „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” przesłanego artykułu (tylko jeśli tekst nie został
     zamówiony przez redakcję)

 

 

 

 

 -  Oświadczenie autora o tym, że posiada pełnię praw autorskich do dzieła