RADA NAUKOWA

MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA i PROGRAMOWA

 
dr hab, Beata Borowska Beszta, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza
prof. Peter Deringer, University College of Teacher Education  Vienna
prof dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śąski
dr. Alvyra Galkienė, prof. Lithuanian University of Educational Sciences
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Warszawski
dr Walter Kohan, prof. Rio de Janeiro State University
prof. dr hab. Amadeusz Krause, Uniwersytet Gdański
dr Suvi Lakkala, prof. University of Lapland
prof dr hab. Joanna Madalińska - Michalak, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Anna Nowak, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab n. med. Anna Tylki Szymańska,
dr hab. Barbara Weber, prof. The University of British Columbia
dr hab. Andrzej Wiercinski, prof Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, Uniwersytet Warszawski
dr hab Anna Zielińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof dr hab. Adam Zych, Dolnośląska Szkoła Wyższa