Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina

Aktualizacja: 19 gru 2017

Publikację kończy rozdział przedstawiający badania własne Autora, które z pewnością będą przydatne w praktyce pedagogicznej i edukacji specjalnej.

"Monografia jest kolejną prezentacją badań Autora, dotyczących problematyki seksualności człowieka z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębszego. Tym razem dr Remigiusz Kijak, wspierając się koncepcją rozwoju seksualności Martina Seligmana, przedstawił wybrane tematy funkcjonowania seksualnego osób z określonym typem niepełnosprawności.

Badania objęły kilka obszarów, m.in. orientację seksualną, tożsamość płciową, funkcjonowanie seksualne i role płciowe. Ważnym tematem opisanym w książce jest analiza związku, jaki zachodzi pomiędzy wybranymi zagadnieniami seksualności a cechami środowiska rodzinnego ( stylami wychowawczymi, czy warunkami socjalno-bytowymi rodzin).

Publikację kończy rozdział przedstawiający badania własne Autora, które z pewnością będą przydatne w praktyce pedagogicznej i edukacji specjalnej.

Książka zainteresuje zarówno pedagogów, psychologów, jak i pracowników służby zdrowia, którzy na co dzień spotykają się z problemem niepełnosprawności."Spis treści


Wprowadzenie i założenia badawcze


Rozdział 1. Życie seksualne człowieka pełnosprawnego jako kryterium opisu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie

1.1. Modele seksualności człowieka

1.2. Seksualność według modelu Martina Seligmana

1.3. Biologiczne aspekty życia seksualnego

1.4. Dojrzewanie płciowe osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych intelektualnie 1.5. Hormonalne uwarunkowania rozwoju seksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie

1.6. Płodność osób niepełnosprawnych intelektualnie

1.7. Funkcjonowanie seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie w kategoriach normy seksuologicznej


Rozdział 2. Środowisko rodzinne a rozwój seksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie

2.1. Style wychowawcze rodziców w procesie kształtowania rozwoju seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną

2.2. Rodzina wobec seksualności dziecka – zagadnienie edukacji seksualnej w rodzinie 2.3. Proces nabywania ról płciowych w rodzinie


Rozdział 3. Człowiek niepełnosprawny intelektualnie wobec własnej seksualności – analiza literatury i wyniki badań własnych

3.1. Tożsamość płciowa osób niepełnosprawnych intelektualnie

3.2. Orientacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie

3.3. Preferencje i zainteresowania seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie 3.3.1. Obraz ciała i atrakcyjność seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie 3.3.2. Przeżywanie przyjemności

3.3.3. Związki seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dążenie do prokreacji i rodzicielstwa

3.3.4. Fantazje seksualne

3.4. Rola płciowa

3.5. Funkcjonowanie seksualne

3.5.1. Zachowania seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie

3.5.2. Potrzeba seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie

3.5.3. Intymność w życiu osób niepełnosprawnych intelektualnie


Rozdział 4. Rodzinny kontekst rozwoju seksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie – wyniki badań własnych

4.1. Postawy wychowawcze rodziców wobec seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

4.2. Rozwój seksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną a style wychowawcze rodziców

4.3. Rozwój seksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną a wybrane cechy środowiska rodzinnego


Podsumowanie

Bibliografia
69 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie