Nowa książka o SEKSie już niedługo w sprzedaży


seks
seks

Profesor Remigiusz Kijak, który od dawna porusza trudne i niewygodne tematy tabu, przygotował kolejną bardzo potrzebną książkę, w której odniósł się do problematyki seksualności. To nie jest pierwsza publikacja tego Autora dotycząca tego zagadnienia. Warto przypomnieć że w tym roku mija dokładnie dziesięć lat, odkąd wspólnie z Oficyną Wydawniczą „Impuls” ogłosił drukiem książkę pod tytułem Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Była to pierwsza monografia kompleksowo opisująca problematykę seksualności na podstawie badań empirycznych.

Prezentowana tym razem Czytelnikom książka jest opowieścią o projektach życia seksualnego osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Wpisana jest w perspektywy: Disability Studies, Crip Theory i Feminist Disability Studies. Kwestionują one indywidualistyczny model niepełnosprawności, bazujący na tragedii, winie, leczeniu, terapii czy adaptacji. Proponują „analizę nakładania i zazębiania się” różnych wymiarów doświadczania niepełnosprawności – od kulturowego aż do związanego z płcią czy seksualnością. Książka jest próbą opisania oraz interpretacji doświadczeń seksualnych kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Badania oparto na paradygmacie jakościowym. W monografii przedstawiono trajektorie życia i znaczenie, jakie nadają własnej seksualności kobiety i mężczyźni z niepełnosprawnością.

Projekty życia opisano w perspektywie przestrzeni (space), która ma szczególną wagę w rozważaniach nad niepełnosprawnością. Chodzi przede wszystkim o to, kto jest posiadaczem przestrzeni i kto nią zarządza.

Obecnie nie można już oczekiwać tego, że seksualność osób niepełnoprawnych zawsze będzie oznaczała to samo. Nie da się już obronić tezy o ograniczającej funkcji niepełnosprawności, która znacząco zmienia seksualność, gdyż bardzo często to nie niepełnosprawność jest ograniczająca, ale przestrzeń, w której jednostka żyje. Ponieważ norma staje się neutralna w środowisku stworzonym do jej przystosowania, niepełnosprawność i seksualność stają się intensywne, ekstrawaganckie i problematyczne bowiem ośmielają się wykraczać poza tę normę. Wielu badanych niepełnosprawnych używa metafory life drawing – rysunek życia. Może on być pojmowany jako coś zabawnego, niepoważnego, ale również jako coś profesjonalnego, czemu nadajemy istotną wartość. Połączenie tej nieuchwytności i niejednoznaczności pojęcia rysunku z pojęciem przestrzeni życia osoby niepełnosprawnej oraz seksualnością jawi się jako pewna nieoczywistość. Użyta w monografii perspektywa projektu, tworzenia własnej przestrzeni, bycia opowieścią, bycia aktorem swojego życia pozwoliła na uchwycenie przestrzeni i jej nazwanie, odsłonięcie, zdemaskowanie.

Książka składa się z przenikających się względem siebie historii, w której bohaterowie opisują własną przestrzeń. Autor omawia w niej przestrzeń bycia kobietą i mężczyzną, próbując dociec, czym jest seksualność osoby niepełnosprawnej, jakie są jej pragnienia, fantazje, preferencje i problemy w życiu seksualnym. To niezmiernie ważna i odważna książka – bez tabu, bez pudrowania, bez cenzury. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą książką Profesora Remigiusza Kijaka.


19 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie