Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice

Książka jest o miłości, o bliskich, intymnych relacjach partnerskich i małżeńskich, o rodzicielstwie, a narratorami są osoby głębiej niepełnosprawne intelektualnie...

Książka jest o miłości, o bliskich, intymnych relacjach partnerskich i małżeńskich, o rodzicielstwie, a narratorami są osoby głębiej niepełnosprawne intelektualnie. Zawiera aktualną wiedzę na temat partnerstwa, małżeństwa i rodzicielstwa osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie. Badania pozwoliły zauważyć, że partnerstwo, małżeństwo i rodzicielstwo dla wszystkich badanych par stanowiło wartość – różnie przeżywaną, w rozmaity sposób postrzeganą, odmiennie realizowaną. Pozwoliły również na analizę w głąb ludzkich przeżyć, pragnień, ograniczeń, frustracji, radości i marzeń.


Partnerstwo i rodzicielstwo osób niepełnosprawnych jest drogą skomplikowaną, niejednoznaczną, ale też pełną pięknych uczuć, nadziei, miłości, odkrywania w sobie najlepszych cech. Życie w diadzie, tak trudne do stworzenia, stało się mimo wszystko udziałem kilkudziesięciu osób, o których napisałem tę książkę, i chcę im podziękować za możliwość udziału przez krótką chwilę w ich codzienności.


Recenzje


Autor w środowisku naukowym pedagogów specjalnych znany jest z publikacji poruszających kontrowersyjne, „niewygodne” tematy tabu. Tak było w przypadku seksualności osób z niepełnosprawnością, tak jest i teraz, gdy na warsztat wziął zagadnienie miłości, związków i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, i to w dodatku głębszego stopnia. Remigiusz Kijak, badając interesujące go zagadnienie, przeprowadził siedemdziesiąt jeden wywiadów z heteroseksualnymi parami osób, z których przynajmniej jedna ujawnia niepełnosprawność intelektualną […]. Celem pracy było poznanie poprzez narrację realiów życia partnerskiego, rodzicielstwa osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Autor dokonał analizy doświadczeń, uwarunkowań, subiektywnych przeżyć, ale również społecznego wsparcia/braku wsparcia jako warunku możliwości usamodzielnienia się, stabilizacji i satysfakcji/braku satysfakcji życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Powstała w ten sposób książka niezwykła. Warto również zaznaczyć, że monografia porusza w części empirycznej problemy dotąd niemal nieobecne: „zakotwiczenie” w związku, stabilizacji życia w parze, potomstwa, planów życiowych pozostających w związkach osób z niepełnosprawnością intelektualną głębszego stopnia. Na uznanie zasługują kompetencje metodologiczne Autora, dotyczące sposobu realizacji badań, prezentacji wyników, ich interpretacji w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i empirycznej, zasad etycznych. Otrzymujemy publikację, która jest nie tylko nowatorska w zakresie tematyki, ale również bardzo ważna społecznie. Oby stała się rysą na skale konserwatyzmu i ksenofobii myślenia o dorosłości i związkach osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Iwony Chrzanowskiej

Temat podjęty przez Remigiusza Kijaka jest wyjątkowo trudny ze względu na jego uwikłania w najróżniejsze konteksty życia społecznego […]. Autor wykazał swoimi wcześniejszymi opracowaniami, które również odnosiły się do życia intymnego osób niepełnosprawnych, że potrafi radzić sobie dobrze z różnorodnością kontekstów społecznych, w jakich tkwi jego problematyka badawcza. Za pomocą pojęcia „reprezentacja” trafnie przedstawia istotę podjętego zagadnienia badawczego. Słusznie zaznacza, że tradycyjna reprezentacja społeczna funkcjonowania osób z niepełnosprawnością umysłową zawiera białe plamy. Jedną z nich jest dorosłość tych osób, traktowana jako przedłużone dzieciństwo. Warto podkreślić detektywistyczną wręcz solidność w poszukiwaniu literatury dotyczącej par osób niepełnosprawnych. Imponujące jest również to, że Autor potrafił wziąć pod uwagę prawie wszystkie konteksty życia społecznego i funkcjonowania par osób niepełnosprawnych – od kontekstu medycznego, poprzez kontekst prawny, aż do kontekstu pedagogicznego. […] książkę Remigiusza Kijaka uznaję za dzieło wartościowe i bardzo potrzebne dla doskonalenia pomocy udzielanej dorosłym osobom z głębszą niepełnosprawnością umysłową.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Stanisława Kowalika


Ta publikacja, jak zapewnia nas autor, jest książką o miłości, bliskich relacjach intymnych partnerskich i małżeńskich. Opowiada także o rodzicielstwie. Badania prowadzono przez kilka miesięcy na przełomie 2014/2015 roku na terenie Polski. Publikacja składa się z części teoretycznej i badawczej. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia związane z dorosłością osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie. Zawiera treści dotyczące związków i budowania relacji partnerskich. Znajdziecie tu także informacje o doniesieniach empirycznych na temat partnerstwa, rodzicielstwa i małżeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dalej znajdują się między innymi prezentacje wyników uzyskanych z analizy badań.

Nie będę wam streszczać tej książki ani poszczególnych rozdziałów, gdyż mija się to z celem. Jeśli chcecie przekonać się, co ma do powiedzenia Remigiusz Kijak, sami przeczytajcie tę książkę. sięgając po nią, nie wiedziałam kompletnie, czego mogę się spodziewać. Nieco obawiałam się tego, że zostanę zarzucona naukowymi stwierdzeniami, z których niewiele zrozumiem. Na szczęście autor analizuje przykłady z życia wzięte i stara się dopasować język publikacji do takiego stopnia, by wszyscy mogli zrozumieć, co ma nam do powiedzenia. Plusem publikacji jest to, że sporą część zajmują rekonstrukcje biografii osób badanych i odniesienie ich do uwarunkowań społecznych i podmiotowych.

Tak jak już wspomniałam, na początku znajduje się teoria dotycząca poruszanych w publikacji zagadnień. Nawet ja, osoba, która jest niemalże kompletnie zielona w tych kwestiach, nie miałam problemu ze zrozumieniem przeprowadzonych przez naukowców badań. Wszystko zostało podane w jasny i dość zrozumiały sposób. Zainteresowało mnie to i dość szybko uporałam się z teorią, by móc przejść do części analitycznej, którą czytało się nieco lepiej.

Nie mam prawa oceniać tej publikacji w kategorii dobra/zła, ciekawa/nudna. W taki sposób nie powinno się mówić o książkach naukowych. Czy autor dochodzi do odkrywczych tez? Tego nie mogę powiedzieć, ponieważ nie mam wykształcenia kierunkowego, więc siłą rzeczy nie posiadam kompetencji, by wypowiadać się w tej kwestii. Publikacja pokazała mi jednak, że partnerstwo, małżeństwo i rodzicielstwo jest przez niepełnosprawnych intelektualnie ludzi postrzegany zupełnie inaczej i do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie. Tak, wiem, Ameryki tym stwierdzeniem nie odkryłam.

Publikacja otwiera oczy na wiele kwestii, na które pewnie nie zwróciłabym uwagi, gdybym nie sięgnęła po tę książkę. Nigdy nawet nie zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób niepełnosprawni intelektualnie ludzie podchodzili do kwestii na przykład rodzicielstwa. Nie, nie uważałam, że są gorszymi rodzicami i trzeba im odbierać dzieci, ale teraz mogłam się przyjrzeć tym relacjom. Publikacja jest przepełniona emocjami. Głównie tymi pozytywnymi (a przynajmniej ja tak to odebrałam). Sporo tu nadziei, miłości, radości. Oczywiście ci ludzie wiedzą, że mają pewne ograniczenia, co prowadzi czasem do frustracji, ale naprawdę ich podziwiam.

Nie wiem, czy zwykłych czytelników, którzy tak jak ja, nie mają kierunkowego wykształcenia i nie siedzą w tych zagadnieniach, będzie interesowała ta publikacja. Myślę, że bardziej przypadnie do gustu pedagogom, którzy na co dzień stykają się z takimi ludźmi i z nimi pracują. Mój egzemplarz trafił w ręce teściowej, która właśnie jest taką osobą i mam nadzieję, że znajdzie tu dla siebie coś, o czym wcześniej nie wiedziała. Podziwiam ogrom pracy, jaki Remigiusz Kijak włożył w tę publikację. Widać, że była dla niego ważna i moim zdaniem doskonale przygotował ją dla innych.


źródło:  https://sztukater.pl/ksiazki/item/22510.htmlSpis treściPublikacja w wersji papierowej dostępna w księgarni internetowej

Oficyny Wydawniczej "Impuls" - sprawdź46 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie