CZASOPISMO NAUKOWE

Redaktor naczelny Remigiusz Kijak

Kwartalnik „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”

„Niepełnosprawność i Rehabilitacja” to kwartalnik naukowy poświęcony szeroko rozumianej rehabilitacji we wszystkich rodzajach niepełnosprawności. Prezentuje wyniki najnowszych badań polskich i zagranicznych oraz dobre praktyki. Informuje o sytuacji edukacyjnej, rehabilitacyjnej osób

z niepełnosprawnościami w Polsce i w całej Unii Europejskiej.

 

Czasopismo swoim zakresem obejmuje dziedzinę nauk społecznych szczególnie dyscyplinę pedagogika, psychologia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. Zakres tematyczny odpowiada również dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w tym dyscyplinie nauki o zdrowiu, nauki medyczne.

 

Redaktorem naczelnym kwartal­nika jest dr hab. Remigiusz Kijak.

 

„Niepełnosprawność i Rehabilitacja” – kwartalnik, ukazuje się od 16 lat. Do końca roku 2017 wydawany był przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Od roku 2018 wydawcą tytułu jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – instytucja naukowa nadzorowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Kwartalnik od 2007 roku znajduje się na liście pol­s­kich punk­towanych cza­sop­ism naukowych Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego – uzyskał 7 punktów. Umieszczony został także w spisie czasopism naukowych Index Copernicus.

 

Numer ISSN: 1642–1981

Adres redakcji

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych

Redakcja „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”

ul. Józefa Bellottiego 3b

01–022 Warszawa

ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2018 ROK*

zamówienia proszę kierować na adres e-mail: nir.prenumerata@ipiss.com.pl

*Numer 1/2018 jest już w sprzedaży, numery 2/2018 i 3/2018 ukażą się do grud­nia 2018 r., numer 4/2018 — w sty­czniu 2019 r.

NiR

POLSKIE CZASOPISMO NAUKOWE

RANKING 7 PKT MNiSW

ZAPRASZAMY DO PUBLIKOWANIA

  • Szary Ikona YouTube

 

© 2018 by Remigiusz Kijak, Polska (Poland)

 

mail: r.kijak (małpa) uw. edu. pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now